Διεύθυνση

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

Ολυμπίου Διαμαντή 20

Κέντρο

54626